Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: πατέλου

πατέλου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

το βαδισμα του κουτσού ζώου και κατ' επέκταση ανθρώπου με περίεργο βάδιζμα