Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ενα χόβ

ενα χόβ

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

κάποτε, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο συνέβη το τάδε γεγονός

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ένα χοβ κούτσινι με του διξί του πουδάρ'. Τώρα όμους είναι καλά....

Πριν από μερικές εβδομάδες (τις προάλλες) κούτσαινε με το δεξί του πόδι. Τώρα πάντως είναι μια χρά