Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γκαρυτζιφλους

γκαρυτζιφλους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

το μήλο του Αδάμ

Επεξήγηση

και κατ' επέκταση ο λαιμός ιδιαίτερα των πουλιών.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Θα γιουρτίξου απάνου σ' κι θα σε δαγκάσου του γκαρύτζιφλου

Θα ορμήξω επάνω σου και θα σου δαγκώσω το λαιμώ....