Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Κάκαλα

Κάκαλα

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Αρχ...

Επεξήγηση

Γεννητικά όργανα

Σχόλια

Κάκαλα λέγονται τα αρχίδια, τα παπάρια και οχι τα γεννητικα όργανα !!