Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γουρνουτσάρουχα (ή γρουνουτσάρουχα)

γουρνουτσάρουχα (ή γρουνουτσάρουχα)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

μαλακά τσαρούχια από χοιρινό δέρμα