Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αμπριάνα (η)

αμπριάνα (η)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

μικρό ποταμίσιο ψάρι