Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Κουλούκι

Κουλούκι

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Σκυλί