Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ταφιάζου

ταφιάζου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

θειαφίζω

Επεξήγηση

ραντίζω με θειούχο διάλυμα [το αμπέλι]

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Δεν του τάφιασέτι τ'αμπέλ'; Αμ για τ'αυτό δεν πρόκουψι!

Δεν το ραντίσατε το αμπέλι; Εμ, γι'αυτό δεν έγιναν καλά τα σταφύλια!