Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: δρομί

δρομί

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Πολλά χειρόβολα κάνουν ένα δρομί, πολλά δρομιά κάνουν ένα δεμάτι. Αυτά υπήρχαν την εποχή που ο κόσμος θέριζε τα σπαρτά μετα χέρια.