Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: παραστάμ'

παραστάμ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Είναι ένα πηλινο δοχείο για νερό και κατατάσσεται από άποψη μεγέθους, ανάμεσα στη μεγάλη στάμνα και το σταμνί