Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σκανιάζω

σκανιάζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

κάνω κάποιον να σκάσει από το κακό του.