Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ζηρβότιρα

ζηρβότιρα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αριστερότερα

Επεξήγηση

πήγαινε πιο αριστερα, σε παρακαλώ

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ζηρβότιρα Παραδείσ' για να μη ξισκίσ' η Άγιους τ' βούζα τ'

Κάνε λίγο πιο αριστερά Παραδείση, για να μην ξεσχίσει ο Άγιος τη κοιλιά του. Ακουγόταν παλιά κατά την περιφορά των εικόνων