Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Βαζούρα

Βαζούρα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

ο θόρυβος που βγαίνει κυρίως από διάφορα αντικείμενα, αυτοκίνητα τρακτέρ και άλλες παρόμοιες μηχανές