Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Καρακόκρενα

Καρακόκρενα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Ενα όμορφο πτηνό που εμφανίζεται το καλοκαίρι στα χωράφια της Χαλκιδικής. Πήρε το όνομα από τον ήχο της κραυγής του