Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γρουτζανί'σκα

γρουτζανί'σκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

γρατσουνίστηκα