Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσουλνάρ'σει

τσουλνάρ'σει

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

έσπασε η βρύση και τρέχει άφθονο το νερό