Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Σβόγρουνου

Σβόγρουνου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Το ζαβό (τρελό) γουρούνι

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Γιούρτσαν τα σβόγρουνα, έσπασαν τα πασάλια κι ξηπάτουσαν τ' αμπέλ'

Όρμησαν τα τρελά γουρούνια, έσπασαν τους πασάλους και ξερίζωσαν το αμπέλι