Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Βρουμόλουστρα

Βρουμόλουστρα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Πρόκειται για υγρότοπο (μεγάλη γούβα) γεμάτο με βούρκο κι ακάθαρτα νερά που η βρώμα τους γίνεται αντιληπτή σε μεγάλη απόσταση