Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: το πράμα

το πράμα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

το ζώο

Επεξήγηση

όταν γινόταν λόγος κυρίως για τ' αλογα και τα υπόλοιπα ζωντανά χωρίς αναφορά στο συγκεκριμένο ζωο.