Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αχεροφάς

αχεροφάς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Γεωργικό εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου μπορούσαν οι γεωργοί να μαζεψουν το άχυρο και να το μεταφέρουν στους αχυρώνες. Πολύτιμο συστατικό της τροφής των ζώων κατά τη διάρκεια του χειμώνα