Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: του λισγκάρ'

του λισγκάρ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ο λίσγος

Επεξήγηση

γεωργικό εργαλείο με το οποίο σκαβουν τους κήπους και τ' αμπέλια