Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τα βάτσ'να

τα βάτσ'να

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

τα βατόμουρα