Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ξιάλ'

ξιάλ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

(η ξιάλ') Ειδικό εργαλείο σε σχήμα Γ με το οποίο οι γεωργοί κθάριζαν το φτερό του αρότρου