Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: β'κέντρι

β'κέντρι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

βούκεντρον

Επεξήγηση

Πρόκειται για ένα μεγάλο (1,5μ) και ίσο ξύλο το οποίο στη μία άκρη έχει ένα σουβλερό καρφί. Το χρησιμοοιούσαν οι γεωργοί για να κεντρίζουν τα βόδια και να τα προτρέπουν για γρηγορότερο βηματισμό. Πανάρχαιο εργαλείο