Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Τσιουτσιουρδονουμι

Τσιουτσιουρδονουμι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ξεπασμένος

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Γιατί ρε Αργύρ' τσιουτσιουρδόνισι σα το το στουμουμενου του σκιπάρν';

Γιατι Αργύρη, φουσκώνεις (περπατάς στα νύχια) και κορδώνεσαι σαν το ψόφιο κόκκορα;