Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μπιμπίλ'

Μπιμπίλ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Χαϊβάνι