Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μπιμπίλα(ους)

Μπιμπίλα(ους)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Γαλλοπουλα