Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κουρδουκύλ'

κουρδουκύλ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

τροχός

Επεξήγηση

Τροχός μικρής διαμέτρου. Τον χρησιμοποιούσαν τα παιδια στα παιχίδια τους

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Πιδιά ιλάτι να παίξουμε τα κουρδουκύλια.

παιδιά ελάτε να τρέξουμε με τους τροχούς