Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ματσούδα

ματσούδα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

γάτα, γατούλα

Σχόλια

ανάλογο του "ψιψίνα" (και με ανάλογη χρήση του "ματς-ματς" για την προσέλκυση του ζώου, αντί του "ψι-ψι")