Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ζαγάρ'

ζαγάρ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σκυλί/κυνηγόσκυλο

Σχόλια

τουρκ. zağar