Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: δ΄λεια

δ΄λεια

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

δουλειά

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

έχουμι δ'λεια σι χέρι!

βρήκαμε δουλειά τώρα! Άντε πάλι! Πάλι τα ίδια!