Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σ'λουιέμι

σ'λουιέμι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

[συλλογίζομαι]

Επεξήγηση

είμαι σκεπτικός, είμαι βυθισμένες σε σκέψεις

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Κάτσι καλά γιατί θα σ'αφήκ' η γ'ναίκα σ' κι θα σ'λουιέσι!

Κάτσε φρόνιμα γιατί θα σε παρατήσει η γυναίκα σου και θα μείνεις μόνος [να σκέφτεσαι].

Έχει κυκλοφορήσει στον Πολύγυρο και η extreme version "θα πεθάν(ει)ς κι θα σ'λουιέσι!"

αυτονόητη