Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μουρσεύουμι

μουρσεύουμι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

ιχνηλατώ (για σκύλο). "μυρίζομαι" (εντοπίζω με την όσφρηση, ακόμη και μεταφορικά). "τραβιέμαι" με κάποιον (έχω πονηρές/παράνομες σχέσεις). [αόρ. μουρσεύ'κα"]