Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: τσούλ

τσούλ

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πανί

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

το τσούλ εκρέμσεν σο νερόν

έριξε το πανί στο νερό, η παροιμία χρησιμοποιείται κυρίως για κορίστια που έχουν αποθρασυνθεί και κάνουν ανήθικα πράγματα