Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αξούγκ(ι)

αξούγκ(ι)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ξίγκι

Επεξήγηση

λίπος, πάχος [στο κρέας]