Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γιουρντάνι

γιουρντάνι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

περιδεριο

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

περδικα μου γιορντινούσα και καμαρωτή

Πανέμορφη περδικα, που είσαι όλο καμάρι