Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπιτσιμάχους

μπιτσιμάχους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

....

Επεξήγηση

νοστιμος μεζες. Προκειται για το στομάχι και τη καρδιά του πετεινού