Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μαγάρ'σα

μαγάρ'σα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

έφαγα το κρέας κάποιου ζώου που είναι "ακάθαρτο". Σκατζόχοιρο, χελώνα, καλκατσώνα κλπ