Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σίλ'τσα

σίλ'τσα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

βρίσκομαι όλη τη μέρα υπό ατμό και είμαι πτώμα