Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σουρτίζου

σουρτίζου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

μι κατασούρτσι. Είχα μια ασταμάτητη διαρροια