Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσιουτσιούλα

τσιουτσιούλα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

το παραφορτωμένο με φαγητό πιάτο. Η κύρτωση με κορυφή προς τα πάνω είναι εμφανέστατη.