Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Σαγκαρουσούλ'

Σαγκαρουσούλ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

Εργαλείο με την βοήθεια του οποίου ανοίγουμε τρύπες σε λεπτές λαμαρίνες, σκληρά δέρματα και χοντρά σακκιά

Σχόλια

Το λέμε και "Τσαγκαρουσούγκλ' " μια που το χρησιμοποιούσαν οι τσαγκάρηδες . . .