Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπαμπατούρα

μπαμπατούρα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

Φωτιά με φλόγες που εξελίσεται ταχέως και προς όλες τις κατευθύνσεις.