Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μο' / μόν' / μόνε

μο' / μόν' / μόνε

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

μόνο

Επεξήγηση

μο': όταν ακολουθεί σύμφωνο. μον' : όταν ακολουθεί φωνήεν. μόνε: στην ερώτηση. (βλ. παραδείγματα)

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

μο' φαΐ κι ξάπλα είνι τους! πότι, μαρί, θα δ'λέψ';

όλο φαΐ και ξάπλα είναι. πότε θα δουλέψει;

- Θα πας, μαρί, στου Καΐτζίκ' για του παναΐρ; - Ε, μόν' ήλεα!

- Θα πας, καλέ, στο Παλαιόκαστρο για το πανηγύρι; - Σιγά μην πάω!

- Η πατέραζ'ουμ μ'εδουκι 40 δραχμές για του νιρό που κβάν'σα. - Μόνε;

- Ο πατέρας μου μου έδωσε 40 δρχ. για το νερό που κουβάλησα. - Μόνο;