Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μουσμούλ'ς

μουσμούλ'ς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

σχολαστικός, αργοκίνητος (αλλά σταθερός), δουλεύει και ενεργεί "με το πάσο του"