Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ακουμάνταρ'στους

ακουμάνταρ'στους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

αυτός που δεν μπαίνει σε τάξη με καμμία κυβέρνηση