Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσουτσούλ'ς

τσουτσούλ'ς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ψωροπερήφανος

Επεξήγηση

Αυτός ή αυτή που στέκονται μπροστά στον καθρέφτη και καμαρώνουν την ομορφιά τους