Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Πουλφώθ'κα

Πουλφώθ'κα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

Είμαι έτοιμος να κοιμηθώ. Τα μάτια μου έχουν σχεδόν κλείσει από τη νύστα