Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπατσεύω

μπατσεύω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

παίζω με τα νερά και βρέχομαι. Το κάνω επί τούτου