Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γάτσιασα

γάτσιασα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

παρά λίγο να λυσσάξω από τη μεγάλη δίψα